Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2016

mrdonadonii
mrdonadonii
3690 95d6
kurwa
Reposted fromleszekzukowski leszekzukowski viazabka zabka
mrdonadonii
8043 8538 500
mrdonadonii
Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna. 
— Osiecka
Reposted frompaniwer paniwer viazabka zabka
mrdonadonii
mrdonadonii
9965 a986 500
jestem łatwopalna.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vialexxie lexxie

November 19 2016

mrdonadonii
3281 4208
1971
mrdonadonii
Bo wierz mi, że łatwiej wyrzucić tysiące rubli z kieszeni aniżeli jedno przywiązanie z serca.
— Bolesław Prus "Lalka"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamrsciastko mrsciastko
mrdonadonii
Pod koniec liceum postanowiłem, że będę mówił tylko połowę tego, co myślę.
— Haruki Murakami
mrdonadonii
To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
Reposted fromnezavisan nezavisan viamrsciastko mrsciastko
mrdonadonii
9240 167a 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamrsciastko mrsciastko
mrdonadonii
(...) każdemu będzie dane to, w co wierzy.
— Michaił Bułhakow 'Mistrz i Małgorzata'
Reposted fromspadochron spadochron viamrsciastko mrsciastko
mrdonadonii
Nie można pozwolić, żeby cudze przekonania i wyobrażenia kierowały naszym życiem. Kłócą się z naszymi. W kwestii własnego szczęścia trzeba być egoistą.
— Rozmowy Fernandy Pivano z Charlesem Bukowskim pt. „Śmieję się z bogami”
Reposted frommhsa mhsa viamrsciastko mrsciastko
mrdonadonii
5886 bbc4
Reposted fromzrazik zrazik viamrsciastko mrsciastko
mrdonadonii
7771 04c7 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamadamemonroe madamemonroe

November 16 2016

6939 5e47 500
Reposted fromabbygailer abbygailer vialexxie lexxie
mrdonadonii

November 15 2016

mrdonadonii
6528 6459
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viamarlylee marlylee
mrdonadonii
6975 a86c 500
Reposted fromrol rol viaczarnemajtki czarnemajtki
mrdonadonii
4912 5864
Reposted fromrmjc rmjc viaczarnemajtki czarnemajtki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl