Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

mrdonadonii
2368 779a
Reposted fromelchupacabra elchupacabra
7152 8641
Reposted fromsunlight sunlight viaelchupacabra elchupacabra

July 09 2015

mrdonadonii

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viamoc-arrr-na moc-arrr-na
mrdonadonii
3933 4d59
Reposted frominspire inspire viamoc-arrr-na moc-arrr-na
mrdonadonii
8152 5ada 500
Barcelona
Reposted frompeper peper viaczarnemajtki czarnemajtki
mrdonadonii
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viamoc-arrr-na moc-arrr-na
mrdonadonii
Pogubiłem się już w liczbie rozczarowań.
— Jonathan Safran Foer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoc-arrr-na moc-arrr-na
mrdonadonii
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
mrdonadonii
6391 4d34 500
Reposted fromrol rol viamoc-arrr-na moc-arrr-na
mrdonadonii
2312 844a
Reposted frommental-cat mental-cat viamadamemonroe madamemonroe
mrdonadonii

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamental-cat mental-cat
2212 16e7 500
Reposted fromfrancisca francisca viamental-cat mental-cat
mrdonadonii
0334 6a1b 500
Reposted fromzenibyja zenibyja vialexxie lexxie
mrdonadonii
2761 e6db
Reposted fromcorkeyL corkeyL viaasz asz
mrdonadonii
To nie tylko
zgubione włosy.

Opuszczone miejsce
często boli.

Mnożymy się
ucięci
tęsknotami.

Jesteśmy rozgwiazdami.

Nie odgrodzeni od niczego.
Rozgubieni.
— Miron Białoszewski

June 22 2015

3323 04fb 500

Une Femme Mariée (1964)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaasz asz
mrdonadonii
Reposted fromposzum poszum viaasz asz
mrdonadonii
mrdonadonii
Jestem pod nieustannym gradem niepokojów. Czego chcę teraz, tego już nie chcę za chwilę. Gdy wszedłem już po schodach na górę, nie wiem jeszcze, w jakim będę nastroju, gdy wejdę do mieszkania. Muszę nagromadzić w sobie niepewności, zanim staną się one jakąś małą pewnością (...).
— Franz Kafka, Listy do Felicji (28 IX 1912)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaasz asz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl