Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2016

mrdonadonii
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazabka zabka
4173 0d69 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viazabka zabka
mrdonadonii
8708 87fd 500
Reposted fromparafina parafina viazabka zabka
mrdonadonii
5831 13a1
Stachura
Reposted fromoldstuff oldstuff viazabka zabka
mrdonadonii
Reposted fromstrawberrylove strawberrylove viazabka zabka
mrdonadonii
Bardzo przykro jest spojrzeć nagle cudzymi oczami na to, do czego już zdążyliśmy się przystosować.
— Francis Scott Fitzgerald – Wielki Gatsby
Reposted frompuella13 puella13 vialexxie lexxie
mrdonadonii
1928 b5d4
Reposted fromprostorwesztica prostorwesztica vialexxie lexxie
mrdonadonii
9853 6ba1
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy vialexxie lexxie
mrdonadonii
2740 2753 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialexxie lexxie

May 15 2016

mrdonadonii
mrdonadonii
mrdonadonii
9460 7118 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viazabka zabka
mrdonadonii
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazabka zabka
mrdonadonii
Było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej. Już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się stać wszystko pewnego dnia. I dobrze, że nie wiedzą.
— Marek Hłasko
Reposted fromkurz kurz viazabka zabka
mrdonadonii
9249 dbf3 500
Reposted fromlambadada lambadada viazabka zabka
mrdonadonii
Nieważne jaki wybierasz sposób autodestrukcji. Ktoś zaszywa się w bibliotece, ktoś inny - w knajpie. Rezultat w obu przypadkach identyczny. Sposób autodestrukcji mówi jedynie o rodzaju człowieka. Powiedz mi, jaką dla siebie wybierasz ruinę, a powiem Ci, kim jesteś. Innymi słowy, powiedz mi, czym wypełniasz swoją samotność - książkami, kobietami, ambicjami... We wszystkich przypadkach punktem wyjścia jest nuda, dojścia zaś - zniszczenie.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazabka zabka

April 26 2016

mrdonadonii
Reposted fromAshgran Ashgran viazabka zabka
mrdonadonii
8902 e553
Reposted fromvounsky vounsky viacukierek cukierek
mrdonadonii
Reposted frommoxx moxx viacukierek cukierek
mrdonadonii
7167 45c4
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl