Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2017

mrdonadonii
2066 cf52
Reposted fromlouse louse viainsanedreamer insanedreamer
0851 12cc
Reposted fromLittleJack LittleJack viaasz asz
mrdonadonii
7748 aa49
@artisawayofsurvival
Reposted fromfallintotime fallintotime vianattaly nattaly

March 14 2017

mrdonadonii

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viasercenieszluga sercenieszluga
mrdonadonii
Miałaś wrażenie, jakby twoje życie zamieniło się w coś, czego nigdy nie chciałaś?
— Zwierzęta nocy (2016)
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianattaly nattaly
mrdonadonii
8988 92db 500
Reposted fromrol rol vianattaly nattaly
mrdonadonii
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla vianattaly nattaly
mrdonadonii
0906 3770
Reposted fromsplitpersonality splitpersonality vianattaly nattaly
mrdonadonii
Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.
— Andrzej Sapkowski
Reposted frombaeven baeven vianattaly nattaly
mrdonadonii
2835 9947
Reposted fromMiziou Miziou vianattaly nattaly

March 13 2017

mrdonadonii
2218 b5f5 500
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viairmelin irmelin
mrdonadonii
5809 ef13 500
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viairmelin irmelin
9029 119a
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
mrdonadonii

 

Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
5932 4265 500
Reposted fromtron tron viairmelin irmelin
1140 70e7
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamuviell muviell
2189 c0c6
Reposted fromdrozdzi drozdzi viamuviell muviell
3751 3afd 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viamuviell muviell
6676 8f92

theislandofewan:

Trainspotting - 1996

Reposted fromLittleJack LittleJack viamuviell muviell
mrdonadonii
1116 702f
Reposted fromczajnikq czajnikq viamuviell muviell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl