Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2016

mrdonadonii
2657 749f 500
Reposted fromnenya nenya vialexxie lexxie
mrdonadonii
5842 f582 500
Reposted frommidwife midwife viamadamemonroe madamemonroe

October 15 2016

mrdonadonii
4612 d6c7
Reposted fromSzczurek Szczurek viaelchupacabra elchupacabra
mrdonadonii
Reposted fromtowo85 towo85 vialexxie lexxie
mrdonadonii
Kuba Wojewódzki: Ale wie pan, że będzie się musiał rozejść z Zuzą?
Paweł Domagała: Jest coś, o czym nie wiem?

KW: Nie, ale zna pan jakieś małżeństwo aktorów, które wytrzymało z sobą do śmierci?
PD: Myślę, że nasze takie będzie. A i wśród aktorów to się zdarza: Meryl Streep ma jednego męża od 37 lat i czwórkę dzieci. I jak za dwadzieścia lat na rozmowę z panem przyjadę motorem, a obok będzie czekała moja dwudziestoletnia dziewczyna, to proszę, żeby mnie z tego publicznie rozliczyć. Mówię głośno: gdybym kiedyś, w przyszłości, pieprzył jakieś bzdury, to można mnie za to spokojnie linczować, hejt dozwolony.

KW: Dlaczego składa pan takie deklaracje?
PD: Bo dla mnie wierność jest najważniejszym atrybutem męskości i naprawdę tego chciałbym się trzymać. Bo co mnie określa bardziej jako mężczyznę niż wierność przysiędze, jaką się złożyło?
Reposted fromjedenascieminut jedenascieminut viazabka zabka
mrdonadonii
4805 8f62
Zajebiście ważne pytanie
Reposted fromreksi0 reksi0 viazabka zabka
mrdonadonii
4157 2284
Reposted fromretro-girl retro-girl vialexxie lexxie
mrdonadonii

 I am both worse and better than you thought. 

— Sylvia Plath
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazabka zabka
mrdonadonii
Coś jeszcze się zdarzy między nami, bo na razie się za mało stało
— Świetlicki
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viamartystka martystka
3537 7883 500
Reposted frommoreshadows moreshadows vialexxie lexxie
mrdonadonii
1956 a99c 500
mrdonadonii
Jednym z największych lęków na świecie jest lęk przed opinią innych. Dopiero w momencie, w którym nie odczuwasz strachu przed tłumem, przestajesz być owcą — stajesz się lwem. Wówczas w twym sercu rodzi się potężny ryk, to zew wolności.
— Osho
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazabka zabka
mrdonadonii
...Czasem wydawało jej się takie dziwne- i takie niestosowne - że można z kimś być tak blisko, spać z tą osobą, budzić się przy niej, robić razem przeróżne rzeczy natury osobistej, a potem nagle nie znać nawet jej numeru telefonu, nie wiedzieć, gdzie mieszka i pracuje, co robiła dziś, tydzień temu i w zeszłym roku...''
— Liane Moriarty ''a teraz śpij''
Reposted fromSalute Salute viazabka zabka

September 17 2016

mrdonadonii

September 13 2016

8174 da2a 500
mrdonadonii
4854 6a88 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viazabka zabka
mrdonadonii
Są sprawy, które nigdy nie będą zakończone. Na zawsze będzie w nich rana.
— Kaja Kowalewska - "Melanżcholie"
Reposted fromempathetic empathetic viazabka zabka
mrdonadonii
Żyć powoli, na tym polega tajemnica szczęścia. 
— Eric-Emmanuel Schmitt "Pan Ibrahim i kwiaty Koranu"
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej viazabka zabka
mrdonadonii
3051 2965 500
Reposted fromhagis hagis vialexxie lexxie
3446 e186
Reposted fromBloodMoon BloodMoon vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl