Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

mrdonadonii
5456 fd7b 500
Reposted fromverronique verronique vialexxie lexxie
mrdonadonii
3843 bbce 500
Reposted fromnyaako nyaako vialexxie lexxie
mrdonadonii
6065 8795 500
Reposted fromnebthat nebthat vialexxie lexxie
mrdonadonii
8988 92db 500
Reposted fromrol rol vialexxie lexxie

June 25 2017

mrdonadonii
2942 5055 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viamrsciastko mrsciastko
mrdonadonii
“Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialexxie lexxie

June 22 2017

mrdonadonii
marina ambramovic & ulay laysiepen, death self, 1977
(this performance consisted of the two artists seated in front of each other, connected at the mouth.
they took in each other’s breaths until all of their available oxygen had been used up.
the performance lasted only 17 minutes, resulting in both artists collapsing unconscious to the floor, having filled their lungs with carbon dioxide.
this personal piece explored the idea of an individual’s ability to absorb the life of another person, exchanging and destroying it.)
9237 3b8e 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vialexxie lexxie
mrdonadonii
6304 a9c5
Reposted fromGIFer GIFer viaasz asz
mrdonadonii
0633 88ed 500
Reposted fromangry-mushroom angry-mushroom vialexxie lexxie
mrdonadonii
0721 5c44 500
Reposted fromsatyra satyra viamadamemonroe madamemonroe
mrdonadonii
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamrsciastko mrsciastko
mrdonadonii
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viamrsciastko mrsciastko
9501 36b2 500
The Black Sea at night - Ivan Aivazovsky, 1879
Reposted fromwildroses-peonies wildroses-peonies vialexxie lexxie
mrdonadonii
Innymi słowy, zbudowała wokół siebie o wiele wyższy mur obronny. Lecz to, co znajdowało się za tym murem, w dużej mierze przypominało to, co ja schowałem za swoim.
— Haruki Murakami, Na południe od granicy, na zachód od słońca
mrdonadonii
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
mrdonadonii
2384 650e
nothing lasts forever
mrdonadonii
Reposted fromAnkhe Ankhe viaasz asz
mrdonadonii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl