Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

3411 e24e 500
Reposted fromikari ikari viaasz asz
9440 3012
Reposted fromvampiric vampiric vialexxie lexxie
mrdonadonii
2614 82a5 500
Reposted fromtfu tfu vialexxie lexxie
mrdonadonii
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viamarlylee marlylee
mrdonadonii
9245 5ead 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialexxie lexxie
mrdonadonii
0820 6ce7 500
Reposted fromkjuik kjuik vialexxie lexxie
mrdonadonii
2104 8397
Reposted fromweightless weightless viainsanedreamer insanedreamer

August 11 2017

mrdonadonii
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
mrdonadonii
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie(...). Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Małe życie
Reposted fromwhyme whyme viaforeverrememberme foreverrememberme
mrdonadonii
mrdonadonii
Gdy się człowiek porządnie i długo wypłacze, na ogół robi mu się lepiej, nawet jeśli okoliczności nie zmieniły się ani na jotę.
— Lemony Snicket, Przykry początek
Reposted fromSabela Sabela viaforeverrememberme foreverrememberme
mrdonadonii
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako viaforeverrememberme foreverrememberme
mrdonadonii
Jesteśmy zbudowani z przypadków. Z pozornie nieważnych zdarzeń, które wpływają potem na nasze życie.
— Zbigniew Hołdys dla Zwierciadła.
mrdonadonii

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

mrdonadonii
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— znalezione
mrdonadonii

Wolność nie polega na robieniu tego, czego chcesz, a na nie robieniu tego, czego nie chcesz.

— mądrość gier online ;)
mrdonadonii
"nauczyłem się, że człowiek ma prawo spojrzeć na drugiego z góry jedynie wtedy, gdy pomaga mu powstać.”

— Gabriel Garcia Marquez
Reposted fromuhuhu uhuhu viaforeverrememberme foreverrememberme
mrdonadonii
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss viaforeverrememberme foreverrememberme
mrdonadonii
Wiesz po czym go poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo. Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
mrdonadonii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl