Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

mrdonadonii
7729 6a35 500
Reposted fromtfu tfu viainsanedreamer insanedreamer
8123 914c 500

Zdzisław Beksiński, “Depresja, 1956

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamadamemonroe madamemonroe
Sponsored post
feedback2020-admin
mrdonadonii
4359 b980
Reposted fromGIFer GIFer viainsanedreamer insanedreamer
7110 098c 500
Reposted fromdziecko dziecko viainsanedreamer insanedreamer
mrdonadonii
4352 f5cd
Reposted fromnyaako nyaako viainsanedreamer insanedreamer
mrdonadonii
Reposted fromhajskul hajskul viainsanedreamer insanedreamer
mrdonadonii
5546 683f 500
mrdonadonii
2148 4378 500
Reposted fromdreptak dreptak viazycienakrawedzi zycienakrawedzi
mrdonadonii
Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— Zdzisław Beksiński
mrdonadonii
Rozbierz mnie,
z nieufności,
apatii
i niewiary,
z kombinezonu
zawiedzionych
pragnień,
bolesnej świadomości
nostalgii
i tęsknoty.

Rozbierz mnie tak,
bym została
jak byłam na początku.

Rozbierz...
— Dorota Lorenowicz
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven vialexxie lexxie
mrdonadonii

- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.

— O.Frycz

Reposted fromUndomiel Undomiel viainsanedreamer insanedreamer
mrdonadonii
mrdonadonii
1204 bdb1 500
Do widzenia, do jutra (1960)
mrdonadonii
2857 fa7f 500
Reposted fromtfu tfu viainsanedreamer insanedreamer
mrdonadonii
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
6747 4a26

shitndie:

Unpublished group photo of the Surrealist crew, Dalì, Gala and Éluard included.

Reposted fromSuzi Suzi viainsanedreamer insanedreamer
0814 faed

thefuzzydave:

i will always reblog this. forever.

mrdonadonii
0595 d8dc 500
mrdonadonii
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu vialexxie lexxie
mrdonadonii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...